Корпорація рішень

Плани санації підприємств та мирових угод у справах про банкрутство затверджуватиме Мін’юст

19.10.2011

Міністерство юстиції визначило порядок затвердження планів санації підприємств та мирових угод у справах про банкрутство. Відповідний наказ був зареєстрований 6 жовтня 2011 року. Його дія поширюється на господарські організації щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство та корпоративні права держави у яких становлять понад 25% їх статутного капіталу.

Згідно з наказом, арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) мають право подавати на затвердження до господарського суду плани санації та мирові угоди боржників виключно після їх погодження Міністерством юстиції. В свою чергу Мін’юст оцінюватиме подані документи на предмет їх відповідності вимогам законодавства в сфері банкрутства та управління об’єктами державної власності, а також включення до них переліку заходів, які мають забезпечити ефективну санацію (відновлення платоспроможності боржника), недопущення подальшого банкрутства боржника або порушення нової справи про банкрутство відносно боржника після затвердження мирової угоди.

Водночас, свою оцінку планів санації та мирових угод боржників в межах своїх повноважень здійснюватиме Фонд державного майна України та інші органи управління об’єктами державної власності. Вони надаватимуть висновки щодо найбільшої ефективності і оптимальної доцільності пропонованих заходів та відсутності загрози нанесення збитків економічним інтересам держави.

Відповідно до наказу рішення щодо погодження або відмови в погодженні мирової угоди прийматиметься Міністерством юстиції у місячний термін. А план санації підприємства-боржника має бути схвалений впродовж трьох місяців від  прийняття рішення у суді щодо проведення санації.

Як відомо, згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №395/2011, Мін’юст визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства.