Корпорація рішень

“Спрощенцям” скоротили кількість перевірок

05.03.2012

Верховна Рада України прийняла Закон “Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності”.

Закон поширюється на фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування, які не зареєстровані платниками ПДВ і діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику, а також на юридичних осіб-спрощенців для яких ПДВ є включеним в єдиний податок, а діяльність не відноситься до високого ступеня ризику.

Щодо вищезгаданих суб’єктів можливі тільки наступні заходи державного нагляду:

На проведення всіх інших видів перевірок наглядовим та контролюючим органами Законом встановлюється пряма заборона.

Варто наголосити, що прийнятий Закон стосується здійснення державного нагляду лише у сфері господарської діяльності, а значить не поширюється: на валютний, митний, експортний контроль, контроль за дотриманням бюджетного і податкового законодавства і касових операцій , контроль за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківський і страховий нагляд, інші види спеціального державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державний архітектурно-будівельний контроль, а також оперативно-розшукову діяльність, дізнання, прокурорський нагляд, досудове слідство і правосуддя і деякі інші спеціальні види нагляду.

Крім того, “спрощенцям” не вдасться уникнути перевірок Санітарно-епідеміологічних станцій, оскільки парламент прийняв Закон “Про внесення змін до Закону” Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності “, за яким дія закону про державний нагляд не поширюється на державний санітарно-епідеміологічний нагляд, державний контроль якості лікарських засобів та санітарний контроль.