Корпорація рішень

Вимоги законодавства щодо захисту персональних даних

19.04.2012

Державна cлужба України з питань захисту персональних даних роз’яснила вимоги законодавства при вирішенні деяких питань, які стосуються захисту персональних даних. Це випливає з листа N 10/635-12 від 29.02.2012 року.

У документі йдеться, якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних, їх обробка без згоди суб’єкта є можливою до моменту, коли можливим стане отримання згоди (частина сьома статті 6 Закону України “Про захист персональних даних”).

У свою чергу використання персональних даних передбачає будь-які дії власника бази персональних даних щодо їх обробки, захисту, а також щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, що пов’язані з персональними даними, які здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних або відповідно до закону (частина перша статті 10 Закону України “Про захист персональних даних”).

При цьому підставами виникнення права на використання персональних даних відповідно до вимог статті 11 цього Закону, крім згоди суб’єкта персональних даних на їх обробку, є дозвіл на обробку персональних даних, наданий власнику бази персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень.

Натомість згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних повторно не надається, якщо власник продовжує обробляти персональні дані суб’єкта, відповідно до правовідносин на основі вільного волевиявлення фізичної особи, які виникли до набрання чинності Законом України “Про захист персональних даних”.

Одночасно суб’єкти відносин, пов’язані з персональними даними, зобов’язані дотримуватися вимог, встановлених законодавством про захист персональних даних. Зокрема йдеться про реєстрацію баз персональних даних, використання, поширення, знищення персональних даних, порядку доступу до персональних даних третіх осіб тощо.

 

Читайте також: